ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ ยืนยัน การบริหารจัดน้ำปีนี้ มีใช้อย่างเพียงพอ

  
    ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ ยืนยัน ปีนี้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมในพื้นที่ของชลประทาน มีเพียงพออย่างแน่นอน
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง ประจำปี 2561 / 62 เพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงได้มีการวางแผนที่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศและบริหารจัดการน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง, เทศกาลสงกรานต์ โดยสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย ทำให้สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น่าเป็นห่วงในช่วงหน้าแล้ง และขอยืนยันว่า น้ำมีเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมในพื้นที่ของชลประทานอย่างแน่นอน โดยสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 259 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่าง ด้านเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 133 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่าง ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการวางแผนด้านการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง โดยวางแผนให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 – 31 พ.ค. 62 มีพื้นที่ในเขตชลประทานกว่า 2 แสนไร่ รวมถึงได้มีการแผนสำรองในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในกรณีที่เกิดภัยแล้ง จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้กับเกษตรกร และเฝ้าระวังการใช้น้ำของเกษตรกรทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทานในช่วงหน้าแล้งอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ดำเนินการหาแหล่งน้ำต้นทุนให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอีกทางหนึ่งด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเตรียมการประชุมหารือกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการบริการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
16 พฤศจิกายน 2561 , 14:11 น. , อ่าน 92  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย