เชียงใหม่ เปิดตัวรถ RTC BUS..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่รองรับการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายรัฐบาล เปิดตัวรถโดยสารสาธารณะ RTC BUS ร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก..// รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) พร้อมคณะ ร่วมกันเปิดตัวรถ RTC Bus ที่มีลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ภายใต้โครงการ “หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา” เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวภาคประชารัฐ และประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่รับทราบถึง การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ผ่านลวดลายแหล่งมรดกที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงลวดลาย ‘น้องฟาน’ มาสคอตเพื่อการรณรงค์สนับสนุนโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลกด้วย สำหรับ รถ RTC Bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยวิ่งให้บริการในเส้นทางสาย R3 สีเหลือง(วนขวา) และ สีแดง(วนซ้าย) จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน วิ่งผ่านย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ ทั้งย่านเมืองเก่าตลาดวโรรส ท่าแพ นิมมานเหมินท์ และสนามบินเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRD สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2568
 
16 พฤศจิกายน 2561 , 15:53 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด