จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการ 3 ฝ่าย ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

  
    ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง มุ่งเน้นมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกมิติ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร เข้าร่วมกว่า 750 คน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท อบายมุขในพื้นที่ ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชน นักท่องเที่ยวจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และ โคมลอย รวมทั้งอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานต่าง ๆ ด้วย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเสมอภาค คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบ แสดงถึงความเด็ดขาด เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกร้าวเป็นมิตรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศ และภาพลักษณ์ที่ดี ของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วย ยกระดับความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบและทุกมิติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 
16 พฤศจิกายน 2561 , 19:00 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย