จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เผยกรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานไปทำงานในไต้หวัน..//

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เผยนายจ้างไต้หวัน รับสมัครพนักงานไปทำงานยังประเทศไต้หวัน ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ..// นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศไต้หวันกับบริษัท Tripod Technology Corporation ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) เพศหญิง จำนวน 36 คน และขึ้นบัญชีสำรอง จำนวน 10 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 เหรียญไต้หวัน (TWD) ต่อเดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี ส่วนสูงตั้งแต่ 150 – 165 เซนติเมตร วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ระดับสายตาไม่สั้น ไม่บอดสี (ตาสองข้างต้องอยู่ในระดับ 1.0) ระดับการฟังต้องอยู่ในระดับ 0 – 44 เดซิเบล (DB) และไม่แพ้กลิ่นน้ำยาสารเคมี โดยมีเงื่อนไขการจ้าง คือ จะมีระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี คนหางานรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไปไต้หวัน ค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าตรวจโรค ค่าธรรมเนียมทำใบถิ่นที่อยู่ เบี้ยประกันภัยแรงงาน และเบี้ยประกันสุขภาพตามกฎหมายไต้หวัน และ นายจ้างรับผิดชอบ ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้างและค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางานที่มีความสนใจที่จะไปทำงานยังบริษัทดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง จึงไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย(ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911-14 ต่อ 20 ทุกวันในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
 
17 พฤศจิกายน 2561 , 10:54 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด