สารสกัดจากเมล็ดส้มและเมล็ดมะนาวฆ่าเซลล์มะเร็งตับในห้องปฎิบัติการได้..//

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบสารสกัดจากเมล็ดส้ม และเมล็ดมะนาว สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด หลังค้นคว้าวิจัยและทดลองในห้องปฏิบัติการ..// ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมเอกสารงานวิจัยจากนักวิจัยนานาชาติ ที่ได้รายงานในวารสารทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องมะนาวและส้ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าพืชตระกูลส้ม มะนาว มะกรูดและส้มโอ มีสารชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อไปได้ และจากการศึกษาวิจัยจากนักวิจัยนานาชาติ รายงานว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ ที่สำคัญที่สุดเนื่องจากสารสกัดจากเมล็ดส้มและมะนาวเป็นสารจากธรรมชาติ ที่ใช้บริโภค และเป็นส่วนประกอบของอาหาร จึงทำให้กล่าวได้ว่า ถ้ามีการศึกษาต่อเนื่องอาจจะทำให้มีการพัฒนาใช้ร่วมกับยาคีโมที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกเพราะไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาคีโมซึ่งมีเอกสารงานวิจัยที่อ้างอิงว่าเสริมฤทธิ์กับยาคีโมรวมถึงยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและยังเป็นที่น่าสนใจว่าสารสกัดจากเมล็ดมะนาวและส้มสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยไม่ส่งผลเสียต่อเซลล์ปกติ ทั้งนี้ยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าสารสกัดจากเมล็ดมะนาวและเมล็ดส้มมีสารที่เรียกว่าเฮสเพอริดินไบโอฟลาโวนอยด์ (Hesperidin bioflavonoid) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารประกอบในพืชที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้น คณะนักวิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้รวบรวมเอกสารงานวิจัยจากการรายงานในต่างประเทศทั้งหมดนี้ มาทดลองในห้องปฏิบัติการโดยมีการทดลองด้วยการเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ และได้เปรียบเทียบโดยนำสารสกัดจากเมล็ดมะนาว เมล็ดส้มและสารที่เรียกว่าเฮสเพอริดินไบโอฟลาโวนอยด์(Hesperidin bioflavonoid) ซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่นำเข้าจากต่างประเทศมาฉีดที่เครื่องมือ HPLC ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้สำหรับแยก และวิเคราะห์สารประกอบเพื่อวัดปริมาณของสารและบ่งบอกชนิด นอกจากนี้ ยังได้นำเอาสารสกัดจากเมล็ดส้มและเมล็ดมะกรูดมาบดแล้วฉีดเข้าเครื่องวัดปริมาณของสารว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร จึงได้ทำการทดลองผลปรากฎว่าเส้นกราฟขึ้นเช่นเดียวกันทำให้สรุปได้ว่าส้ม มะนาว มะกรูด เป็นพืชตระกูลเดียวกันที่มีสารที่เรียกว่าเฮสเพอริดินไบโอฟลาโวนอยด์ (Hesperidin bioflavonoid) สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในตับได้ในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทั้งหมดนี้ได้พัฒนานำไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสู่ประชาชนพร้อมออกสู่ตลาดในระดับประเทศและต่างประเทศ และในอนาคตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกต่อไป
 
17 พฤศจิกายน 2561 , 14:05 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด