จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน Chiangmai Mountain Bike 2018 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

  
    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน Chiangmai Mountain Bike 2018 ส่งเสริมให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
นางปวีณวรรณ นิลกำแหง รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน ChiangMai Mountain Bike ขึ้น ภายใต้โครงการปีเที่ยววิถีไทย เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมาร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเฉพาะการปั่นจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ส่วนผู้ที่ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มที่มาร่วมกิจกรรม ปั่นท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยเส้นทางการปั่น มีระยะทางรวมประมาณ 40.9 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นตั้งแต่สามแยกน้ำพุร้อนสันกำแพง มุ่งหน้าไปทางบ้านสหกรณ์ 6 ซึ่งบรรยากาศตามเส้นทางจะอยู่ในเขตธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์ที่สวยงามเส้นทางปั่นจะเป็นทางขึ้นเขาและลงเขาสลับกัน อีกทั้งยังได้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ หลวงพ่อทันใจ หลวงปู่ทวด และจุดชมวิวแม่ตะไคร้
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง
 
20 พฤศจิกายน 2561 , 16:58 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย