เชียงใหม่เตรียมจัดงานการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับหลายภาคส่วน เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 บริเวณสนามด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารายได้ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยการจัดทำบัตรมัจฉาพาโชคราคาบัตรละ 20 บาท และสลากกาชาดการกุศลจำหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการกว่า 34 หน่วยงาน เผยแพร่ให้ความรู้ของหน่วยงานแก่ประชาชนที่มาเที่ยวงาน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดรายจ่ายโดยการนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่าย ให้แก่ประชาชน และมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดรำวงประยุกต์ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อระดมสิ่งของใช้ให้เป็นรางวัลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อหารายได้ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. หากประชาชนหรือผู้ที่สนใจบริจาคของรางวัลในการออกรางวัลเชิญ สามารถติดต่อได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5321-2638 และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2617 ในวันและเวลาราชการ
 
20 พฤศจิกายน 2561 , 20:31 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม