เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร. ชุดเคลื่อนที่เร็ว ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นา ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการวางแผนดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และประชาชน ในช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดชุดปฏิบัติการ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้เตรียมพร้อมรองรับการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ต้องใช้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้พร้อมใช้งาน กำชับให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีดับเพลิงทั้ง 7 หน่วย ให้เตรียมพร้อมประจำหน่วยที่ตั้งและต้องออกปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง จัดเตรียมรถยนต์ดับเพลิงอาคาร พร้อมเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจการณ์ทั้งทางบก และทางน้ำ เพื่อป้องกันอันตราย
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว และประชาชน ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ในเรื่องการปล่อยโคมลอย โคมควัน การลงไปลอยกระทงบนแพที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดเตรียมไว้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงห้ามซื้อ – ขาย และงดเล่น ประทัดยักษ์ หากพบการกระทำความผิดจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีทันที ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ งดใช้โฟม หลีกเลี่ยงการใช้กระทงขนมปัง เพื่อลดปัญหาขยะ และน้ำเน่าเสีย
 
22 พฤศจิกายน 2561 , 15:07 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย