มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เร่งผลักดัน 3 เทคโนโลยี มุ่งสู่ Smart University

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังสร้าง Smart University มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และสังคมไร้เงินสด ด้วยเทคโนโลยีการให้บริการจัดการทางเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform มุ่งสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด ตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบัน
ด้านนางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐในด้านของการสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว โดย ธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรของมหาวิทยาแม่โจ้ ให้เป็นนวัตกรรมบัตรนักศึกษา Smart Card ด้วย 3 เทคโนโลยี คือ ชิปการ์ด สามารถถอน โอน จ่ายเงินได้ทั้งในและต่างประเทศ, Paywave สามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC และ Virtual Card บน University Mobile Application เชื่อมโยงทุกการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เช่น เช็คเวลาเข้าเรียน เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เข้าห้องสมุด ใช้ยืม - คืนหนังสือในห้องสมุด เช็คชื่อในวันรับปริญญา และเช็คเวลาเข้างาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ติดตั้งเครื่อง EDC ตามจุดรับชำระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยกว่า 150 เครื่อง และให้บริการ QR Code เพื่อรับชำระเงินของหน่วยงานและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างพัฒนา University Mobile Application ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกรุงไทย NEXT ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน บริการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารสถานที่ รถรับส่ง และหอพัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
23 พฤศจิกายน 2561 , 15:31 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย