แม่โจ้เตรียมความพร้อมงานเกษตรแม่โจ้

  
    สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมพร้อม โชว์ โรงงานผลิตพืชและพันธุ์ผักหลากหลายชนิด ให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี บรรยากาศเตรียมความพร้อมในการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ที่ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกันเตรียมงานโดยสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมจัดสถานที่ พร้อมโชว์พันธุ์พืชผักด้านสาขาพืชผักได้เตรียมจัดสถานที่ พร้อมโชว์พันธุ์พืชผัก ทั้ง ข้าวโพด แตงกวา ผักคะน้า ถั่วฝักยาว มะระพร้อมพันธุ์ผักนานาชนิด อีกทั้งเตรียมเปิดโรงงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืชตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งการอบรมระยะสั้น ให้ผู้สนใจในการปลูกผักได้มาเรียนรู้ฟรี อาทิ หลักสูตรผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรการเพาะผักงอกและการเพาะกล้าผัก และ หลักสูตรการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งท่านที่สนใจสามารถลงชื่อสมัครได้ที่สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมชม งานเกษตรแม่โจ้ ครบรอบ 85 ปี ในวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
23 พฤศจิกายน 2561 , 17:54 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม