ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เข้าหารือสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด เร่งวางมาตรการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น

  
    ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เร่งหารือวางมาตรการคุมเข้มพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปีงบประมาณ 2562 คาดการณ์ว่า พื้นที่ปลูกฝิ่นปีนี้จะเท่ากับปีที่ผ่านมา เสริมมาตรการคุมเข้มในทุกมิติ
พลตรีเกษม วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้หารือร่วมกับ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น
จากการสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 พบพื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวน 179 แปลง รวมพื้นที่ 169.89 ไร่ พื้นที่ปลูกฝิ่นส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง, อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับ อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากการสำรวจยังพบอีกว่า มีการเปิดพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกฝิ่นอีกจำนวนมาก
ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ ปีนี้จะมีพื้นที่การปลูกเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูการปลูกฝิ่น มาตรการปราบปรามกลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนการปลูกฝิ่น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง และการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการสร้างถนนเพื่อการคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่
 
24 พฤศจิกายน 2561 , 10:46 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย