จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเก็บซากกระทงที่ลอยมาติดบริเวณประตูระบายน้ำแม่ปิง ดีเดย์ 27 พฤศจิกายน 2561

  
    สำนักงานชลประทานที่ 1 เตรียมวางแผนการจัดเก็บซากกระทงที่ลอยมาติดบริเวณประตูระบายน้ำแม่ปิง สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรในการดำเนินงาน ดีเดย์ 27 พฤศจิกายน 2561 นี้
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดเก็บซากกระทงที่ลอยมาติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำแม่ปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากต้องรอให้ซากกระทงส่วนใหญ่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณประตูระบาย จึงจะเริ่มดำเนินการเก็บซากกระทง โดยในปีนี้มีซากกระทงประมาณกว่า 70 ตัน โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดเก็บจากหลายภาคส่วน ระดมทุกหน่วยงานทั้งกำลังคน เครื่องจักร เรือ รถบรรทุกเพื่อนำขยะไปทิ้งและจัดการอย่างถูกวิธี คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดเก็บไม่เกิน 3 วัน
ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 1 จะเริ่มดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ใช้เรือเล็กกำจัดวัชพืช และเรือเล็ก ลอยเรือไปไล่ซากกระทงที่ติดอยู่ตามตลิ่งให้ไหลมากองรวมกันอยู่บริเวณประตูระบายน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกก่อนงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ส่งผลให้กระทงในปีนี้ส่วนมากทำจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 95 วัสดุโฟม ร้อยละ 5 โดยจังหวัดเชียงใหม่จะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” จัดเก็บซากกระทงให้หมดจากแม่น้ำปิง ป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสีย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
24 พฤศจิกายน 2561 , 14:03 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย