คณะผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันอิศรา เข้าศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
    คณะผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันอิศรา หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ คณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ บสส. รุ่นที่ 8 สถาบันอิศรา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในรูปแบบการ On Air, On Ground, On Line และโทรทัศน์ดิจิทัล NBT NORTH โดยมีนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในด้านของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยใช้กรณีศึกษาที่ น้องนักฟุตบอลจากทีมหมูป่าอคาเดมี ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมถึงการพูดคุย แลกเปลี่ยนด้านการจัดรายการโทรทัศน์ดิจิทัล ในส่วนภูมิภาค
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดรายการภาคภาษาชนเผ่า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุป พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดรายการ พร้อมเยี่ยมชมห้องนิทรรศการชนเผ่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
 
25 พฤศจิกายน 2561 , 16:48 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย