งานพืชสวนโลกที่จะมีขึ้นปลายปีหน้ามีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นฑูตราชพฤกษ์ พร้อมจะคัดสรรพืชพันธุ์และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างดีเยี่ยมมาจัดแสดง

  
     นางสุปราณี อิ่มพิทักษ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์มหกรรมพืชสวนโลกเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ร่วมประชุม 6 จังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อการชี้แจงรูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเทิดพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดเกิดความตื่นตัวในการคัดสรรกิจกรรม นำของดีประจำจังหวัด พันธุ์ไม้ พืชสมุนไพรเด่น ๆ ของจังหวัด และวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้าร่วมแสดงในงาน ซึ่งจะจัดระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2530 บนพื้นที่จัดงานกว่า 470 ไร่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตร ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ งานดังกล่าวมีสัญลักษณ์เป็นดอกราชพฤกษ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นฑูตราชพฤกษ์ สำนักงานพืชสวนโลกมีแผนที่จะจัดประชุมทูตราชพฤกษ์ทั่วประเทศในจังหวัดศูนย์กลาง 17 จังหวัด ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2548 เพื่อทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมจัดงานและคัดสรรกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่โดยให้คนไทยทั้งหมดร่วมเป็นเจ้าภาพ
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่