มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมยกระดับพันธุ์ข้าวท้องถิ่นไทยสู่เศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมครบวงจร

  
    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลักดันข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ยกระดับพันธุ์ข้าวท้องถิ่นไทยสู่เศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ ต่อยอดงานวิจัยด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาและยกระดับข้าวไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่มีจุดเริ่มต้นจากคณะวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงและการคัดเลือกพันธุ์ในแบบต่าง ๆ จนได้ข้าวก่ำสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาจากสายพันธุ์พื้นเมืองเดิมถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ก่ำเจ้า มช. 107, ก่ำหอม มช. และก่ำดอยสะเก็ด ซึ่งข้าวก่ำทั้ง 3 สายพันธุ์ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน โดยก่ำเจ้า มช. 107 นั้น มีเยื่อหุ้มเมล็ดจะมีสีม่วงดำสนิท ไม่มีสีอื่นปน และเมื่อหุงสุกหรือเย็นแล้วเม็ดข้าวก็ยังคงมีลักษณะอ่อนนุ่ม สำหรับก่ำหอม มช. จะมีกลิ่นหอม มีปริมาณธาตุเหล็ก สังกะสี และแอนโทไซยานินสูง โดยข้าวสายพันธุ์นี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้ข้าวก่ำคุณภาพดีที่สุด ตอบสนองความต้องการของตลาดในอีก 2-3 ปีข้างหน้า สำหรับสายพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด เมล็ดจะมีเปลือกสีม่วง เป็นข้าวเหนียวดำที่มีปริมาณแกมมาโดไรซานอล วิตามินอี และสารแอนโทไซยานินในระดับสูง พร้อมกระจายพันธุ์แก่เกษตรกร
ปัจจุบัน ได้มีการผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ UTD RF (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต ช่วยให้เก็บรักษาข้าวได้นานขึ้น รวมถึงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าว นับเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้ พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริมให้เกิดการกระจายเมล็ดพันธุ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดขยายจำนวนเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้จากการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ ให้แก่เกษตรกรต่อไป
 
26 พฤศจิกายน 2561 , 19:24 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย