แม่ทัพน้อยที่ 3 แถลงแผนงานศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด มอบแนวทางการปฏิบัติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบแนวทางการปฏิบัติ ตั้งเป้าลดปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซากในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จัดประชุมแถลงแผนการปฏิบัติ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนซักซ้อมทำความเข้าใจในการเข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดการกับปัญหา เงื่อนไข อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ยังคงเหลืออยู่ และมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 พบพื้นที่ปลูกฝิ่น 2 จังหวัด รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 179 แปลง พื้นที่ 168.89 ไร่ โดยจังหวัดเชียงใหม่พบ 88 แปลง พื้นที่ 66.95 ไร่ และจังหวัดตากพบ 91 แปลง พื้นที่ 101.94 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง, อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ติดต่อกับ อำเภออมก๋อย, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการเปิดพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกฝิ่นอีกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้จัดทำเป้าหมายพื้นที่เตรียมการปลูกให้ชุดปฏิบัติการเข้าไปยับยั้งซึ่งได้ผลเป็นอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์ราคาฝิ่นในพื้นที่ปี 2561 / 2562 พบว่า มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจาก ผลผลิตฝิ่นในพื้นที่ที่รอดจากการตัดทำลายเหลือน้อยมาก ผู้เสพฝิ่นจึงต้องซื้อฝิ่นในพื้นที่จากพ่อค้าขายปลีก ทำให้พ่อค้าขายปลีกกำหนดราคาขายเองได้ตามต้องการ
ทั้งนี้ ความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นในทุกมิติ
 
27 พฤศจิกายน 2561 , 16:24 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย