เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าการเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. “นครเชียงใหม่เกมส์”

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมสนามการแข่งขัน และศูนย์ Press Center เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” พร้อมรับกองทัพนักกีฬากว่า 10,000 คน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 นี้
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสำรวจสนามการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งห้องพักนักกีฬา และการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นๆ ภายในสนามการแข่งขัน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เตรียมความพร้อมในส่วนของสนามการแข่งขันไปมากกว่าร้อยละ 95 แล้ว ซึ่งสนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทจะเป็นสนามที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักกีฬาได้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของสนามแข่งขัน ด้านการจัดการจราจรภายในและโดยรอบสนามแข่งขัน ได้มีการกระจายสนามในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อลดความแออัดในการเดินทางและจัดระเบียบการจอดรถในสนามแข่งขัน อีกทั้งจะมีการเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายแจ้งชื่ออาคารสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจน และการทำความสะอาดโดยรอบสนามแข่งขันให้มีความสวยงามต้อนรับนักกีฬาที่จะเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของศูนย์ Press Center จะตั้งอยู่ที่ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการรับ – ส่งข่าวสารต่างๆ และรองรับผู้สื่อข่าวจากทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ มุ่งหวังให้นักกีฬาทุกคนได้เล่นกีฬาอย่างมีความสุข เสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย โดยพิธีเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
27 พฤศจิกายน 2561 , 17:01 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม