บรรยากาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เป็นจำนวนมาก
บรรยากาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพาครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยหัววัดในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ได้จัดพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดมนต์ข้ามปี และปฏิบัติธรรม ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ วัดสำคัญต่าง ๆ อาทิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
สำหรับการจัดงานเคาท์ดาวน์ของจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นการจัดงานเคาท์ดาวน์ปลอดแอลกอฮอล์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2562 กันอย่างคึกคัก โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2562 และกล่าวอวยพร พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการจุดพลุดอกไม้ไฟอย่างสวยงาม ตระการตา
 
1 มกราคม 2562 , 00:38 น. , อ่าน 39  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย