ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 อย่างเนืองแน่น

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 262 รูป ต้อนรับปีใหม่ 2562
ที่ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 262 รูป ในเช้าวันแรกของปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพระครูปริยัติยานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดฝายหิน รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานว่า ในโอกาสวาระปีใหม่ 2562 เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่จะน้อมนำไปสู่ความสุข ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่ท่านเคารพ และพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนพระบรมธาตุดอยสุเทพ และครูบาศรีวิชัย โปรดจงอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข เกษมสำราญ และมีสวัสดิมงคลตลอดปีใหม่ ในการนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งมารอทำบุญตักบาตรตั้งแต่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บริเวณเชิงดอยสุเทพ ท่ามกลางอากาศที่สดชื่นและเย็นสบาย
ทั้งนี้ วันที่ ๑ มกราคม ของทุก ปี กำหนดถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามประเพณีนิยม จึงจัดให้มีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อเป็นคติเตือนใจในการเริ่มต้นที่ดีในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย
 
1 มกราคม 2562 , 08:56 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม