จังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายในจุดตรวจ และด่านชุมชน

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอคุมเข้มมาตรการในการตั้งจุดตรวจ และด่านชุมชน ในถนนสายหลักและสายรอง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 วันสุดท้าย ของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ขอให้ทุกภาคส่วนคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในทุกจุดตรวจ และด่านชุมชน ในการดูแลคนพื้นถิ่น ให้ระมัดระวังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณถนนสายรองและถนนภายในหมู่บ้าน และชุมชน โดยเน้นย้ำหากพบเห็นผู้ไม่ปลอดภัยในการขับขี่ หรือเมาแล้วขับให้ใช้มาตรการยึดรถ ตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมไปถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์สำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุทุกราย หากฝ่าฝืนสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
ทั้งนี้ ได้ตั้งจุดตรวจ 47 จุด ด่านชุมชนกว่า 400 จุด และชุดเคลื่อนที่เร็วอีก 47 ชุด ในพื้นที่ 25 อำเภอ เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว และช่วยคัดกรองผู้ที่ขับขี่ไม่ปลอดภัยด้วย
 
1 มกราคม 2562 , 14:25 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม