ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสาร ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสาร โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ ปปส. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการดูแลผู้โดยสารสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ เน้น 2 มาตรการ ในการดูแลความพร้อมของรถยนต์โดยสารสาธารณะ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจความพร้อมของสภาพของรถยนต์รถยนต์โดยสารสาธารณะช่วงก่อนออกเดินทาง การควบคุมติดตามรถ จากระบบ GPS และกำหนดให้รถยนต์โดยสารสาธารณะ ทุกคันจะต้องรับผู้โดยสารจากสถานีขนส่งเท่านั้น ซึ่งในช่วงเทศกาลที่ผ่านมายังไม่มีรถโดยสารสาธารณะคันใดขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือออกนอกเส้นทาง ในส่วนของการดูแลความพร้อมของพนักงานขับรถ มีการตรวจปัสสาวะ สารเสพติด และตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายพนักงานขับรถทุกคนก่อนออกเดินรถ รวมถึงจะต้องมีพนักงานขับรถสำรอง และขับรถตามความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งด้านรถและพนักงานขับรถ รวมถึงมีการสุนัขตำรวจ มาตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติดตามมาตรการความปลอดภัย อีกทั้งยังติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานีกว่า 30 ตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลสิ่งของและสัมภาระที่วางไว้
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังห่วงใยถึงผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัด โดยรถโดยสารขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง โดยได้เน้นย้ำให้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และบริษัท ขนส่ง จำกัด เตรียมรถสำรองไว้กว่า 20 เที่ยว ที่จะนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง และดูแลไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างในพื้นที่
 
1 มกราคม 2562 , 20:42 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม