อบจ.เชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุน 10 บาท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำครั้งที่2

  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนขาดแคลนทุนทรัพย์ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาค โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำหรือกองทุน10บาท ครั้งที่2 ประจำปี2562 ด้านนายไพรัช ใหม่ชมภู เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฎิรูปการศึกษา กล่าวว่า จากการรับบริจาคโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำหรือกองทุน10บาท ในครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากชาวเชียงใหม่ในระดับดี และได้มอบเงินตามวัตถุประสงค์ จำนวน 230 ราย และประจำปี 2562นี้ จึงกำหนดขอรับบริจาคในวันที่ 1 - 31 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฎิรูปการศึกษาและเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความตั้งใจในการดำเนินการกองทุน 10 บาท เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนในการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนบุคคลหน่วยงานองค์ที่ขาดแคลนและมีนวัตกรรมในการจัดการศึกษา ช่วยเหลือการศึกษาของเชียงใหม่ โดยคาดหวังว่าการดำเนินการจะกระทำทุกปี ผลักดันเป็นวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้ สามารถบริจาคได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 501-099988-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี อบจ. เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา และโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ในงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2 มกราคม 2562 , 15:21 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม