รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วน คุมเข้มทุกมาตรการ ในช่วงโค้งสุดท้าย

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คุมเข้ม 7 มาตรการหลัก 1 มาตรการพิเศษ อย่างเข้มข้น ในช่วงโค้งสุดท้าย
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คุมเข้ม 7 มาตรการหลัก 1 มาตรการพิเศษ ในช่วงโค้งสุดท้าย พร้อมกำชับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับด้วยรถโดยสารสาธารณะ ต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งทั้ง 3 แห่งอย่างเด็ดขาด และยังคงดำเนินการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ สารเสพติด ในตัวพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถอย่างเข้มงวด รวมถึงการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะด้วย ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงให้ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้านมาตรการประชารัฐ ให้คุมเข้มทั้งด่านชุมชน ทั้งการใช้มาตรการชุมชน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ควบคุมดูแลถนนสายรองในหมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายขอให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด หากพบผู้กระทำความผิดให้ดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม ขอให้ดำเนินการต่อไป และขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามกฎจราจร ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
 
2 มกราคม 2562 , 18:54 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย