ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดอนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงคุณความดีของตำรวจที่อุทิศชีวิตเสียสละปฏิบัติหน้าที่

  
     พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน “ตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนา” ณ บริเวณสนามด้านหน้าที่ทำการสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อใช้เป็นสถานที่รำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการตำรวจภาค 5 ที่เสียสละอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติและประชาชนจนต้องเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจารึกชื่อ นามสกุล ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ที่แท่นที่สร้างในลักษณะอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ รวมพลังความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อันสำคัญยิ่ง โดยขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้กว่า 90 นาย อนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนาใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 3 ล้านบาท แบ่งเป็นสองส่วนด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานจัดสร้างเป็น 9 ด้าน ซึ่งจะเป็นที่จารึกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ส่วนด้านหลังจะเป็นพิพิธภัณฑ์และบันทึกผลงานปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจดีเด่นที่ควรยกย่องสรรเสริญ และรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของตำรวจในอดีต เช่น อาวุธปืน ภาพถ่าย เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์สำนักงาน โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และใช้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาต่อไป
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่