จังหวัดเชียงใหม่ เน้นดูประชาชนตลอด 365 วัน พร้อมวางแผนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นมาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนอย่างต่อเนื่อง ดูประชาชนตลอด 365 วัน พร้อมวางแผนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เบื้องต้นพอใจกับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถขณะมึนเมา เนื่องจากการขาดสติ ในส่วนของจุดตรวจ จุดสกัด และด่านชุมชนยังมีความสำคัญเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนสายรอง ให้คนในจังหวัดเกิดความตระหนักและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ สรุปสถานการณ์ และร่วมกันถอดบทเรียนของจังหวัด โดยเน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และคนพื้นถิ่น ตามแผน 10 มาตรการ รสขม เพื่อวางแผนลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และเมาไม่ขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะต้องเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ตลอด 365 วัน
 
3 มกราคม 2562 , 17:33 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม