สปข.3 ทำบุญตักบาตร เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ทำบุญตักบาตรรับพรวันขึ้นปีใหม่ 2562 เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 9 รูป จากวัดหัวฝาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มารับกิจนิมนต์ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง มาทำบุญตักบาตร พร้อมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีสันสดใส เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดทั้งปี สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
4 มกราคม 2562 , 13:06 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม