รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ออกกำลังกาย และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ที่ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนในชุมชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายดำเนินการเปิดสถานศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายได้ นอกเหนือจากนำการที่สนับสนุนให้มีการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษากว่า 30,000 แห่ง ที่สามารถเปิดให้บริการให้กับประชาชน ได้ใช้เวลาว่างหลังจากเด็กเลิกเรียนออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะแก่การออกกำลังกาย
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นให้ประชาชนทุกกลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาในการออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน เพื่อเติมพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน หรือที่พักอาศัย ที่พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น
 
4 มกราคม 2562 , 18:30 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม