ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เชิญชวน ร่วมงาน ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง

  
    ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” ต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิกา นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์กาแฟอะราบิกา และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิกา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ “จากพระราชดำริแรกปี 2525 ถึง ปี 2562..ก้าวสู่ 35 ปี แห่งการวิจัยและพัฒนากาแฟอะราบิกากรมวิชาการเกษตร” ฐานเรียนรู้ แปลงต้นแบบ รวมทั้งการเสวนา สู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ, การแข่งขัน ถ่ายภาพประกอบการจัดงาน แข่งรถสามล้อดอยวิถีชีวิตชาวดอยเบื้องหลังผู้ปลูกกาแฟ สาธิตการเก็บเกี่ยวกาแฟด้วยเครื่องมือที่เป็นผลงานจากการวิจัย สาธิตเทคนิคการชิมกาแฟและชิมกาแฟพิเศษ Best ASEAN Top 5 Coffee, วิธีการคั่ว และชงกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 
7 มกราคม 2562 , 09:42 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย