สปข. 3 เตรียมจัดงานวันเด็กฯ ประจำปี 2562

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ละอ่อนล้านนาอาสาทำดี” สานฝันอาชีพผู้ประกาศ ผ่านกิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าว วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 นี้
นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ละอ่อนล้านนาอาสาทำดี” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจอาสาทำความดี โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าว กิจกรรมหนูน้อยระบายสี ชมการแสดงความสามารถของเด็กๆ บนเวที ซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเล่นเกมและตอบคำถาม พร้อมรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย คาดว่าจะมีเด็กและผู้ปกครองกว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็ก ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5328-3734-5 และเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
7 มกราคม 2562 , 13:52 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม