ประชาชนชาวเชียงใหม่ร้องขอให้รัฐเร่งออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินที่ยังตกค้างโดยด่วน เพื่อสามารถนำไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

  
     เสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านทาง สวท.เชียงใหม่หลังรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนเช้าวันเสาร์นี้ ประชาชนชื่นชมนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส จเรตำรวจแห่งชาติที่แก้ไขปัญหาทุจริตลำไย โดยคาดหวังว่าปีหน้าลำไยคงไม่มีปัญหาทุจริตอีก การวางแผนด้านตลาดคงจะดีขึ้นตามมา ประชาชนยังได้ร้องขอให้เร่งรัดออก สปก.ที่ดินตกค้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ยากจน ขณะที่ประชาชนจากอำเภอแม่แตง ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินซึ่งเป็นมรดกตกทอด แต่มีความล่าช้าในขั้นตอนราชการทำให้ไม่สามารถนำที่ดินนั้นไปแปลงเป็นทุนได้ ประชาชนยังได้ร้องขอให้มีการเร่งรัดจัดระบบขนส่งมวลชนในเชียงใหม่โดยการนำรถเมล์มาวิ่งให้บริการ เพราะปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินค่าโดยสารราคาแพง ขณะที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งร้องขอให้รัฐบาลปล่อยเงินกู้เพื่อการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจน หรือให้เรียนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่