กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 43 ของจังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กำลังเตรียมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ..// นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเตรียมงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนับสนุนด้านการจัดนิทรรศการ และจัดการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประสานพลังขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมอนุรักษ์พัฒนาพรรณไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งต่อยอดเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวให้สมกับคำว่าเชียงใหม่เป็นดินแดนแห่งเอื้องเหนือนาม "นพบุรีศรีนครพิงค์" สำหรับ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ขบวนรถบุปผชาติ งานแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้ คือ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับประจำปี 2562 จำนวน 13 ประเภท คือ กล้วยไม้ บอนไซ โกสน สับปะรดสี ไม้ดอกกระถาง เฟื่องฟ้า ไม้อวบน้ำ กระบองเพชร ไม้ประดับกระถาง เฟิร์นประดับ บอนสี ชวนชม โป๊ยเซียน โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่มีประกวดถึง 105 ชุด ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รักษาและพัฒนาพันธุ์ดี ตลอดจน เป็นการสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว แสดงผ่านความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ผนวกขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทางล้านนา ช่วยกระตุ้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง
 
31 มกราคม 2562 , 18:17 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด