จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับ คณะอนุกรรมการการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่า ด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นสำคัญ เรื่อง การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงได้มีการนำเสนอสถานที่ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้
 
31 มกราคม 2562 , 19:58 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย