มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ

  
    บรรยากาศงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าเที่ยวชมงานกันอย่างคับคั่ง ภายใต้แนวคิด สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าเที่ยวชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ อย่างคับคั่ง ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานภายใต้แนวคิด “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่า นครพิงค์” ที่สื่อถึงความงดงาม และสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ทั้งไม้ดอกเมืองหนาว ที่เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ มีการประดับตกแต่งเส้นทางด้วยดอกไม้ ภายใต้แนวคิด Chiang Mai Welcome Smile สำหรับไฮไลท์สำคัญในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ทุกปีคือขบวนรถบุปผชาติ ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะได้นำไม้ดอกไม้ประดับร่วมกันประดับตกแต่งผสมผสานและสื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนนำเสนอออกมาเผยแพร่สู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามในรูปแบบของรถบุปผชาติ ซึ่งในปีนี้มีขบวนรถบุปผชาติเกือบ 20 คัน โดยขบวนรถบุปผชาติยอดเยี่ยมรางวัลถ้วยพระราชทาน ได้แก่ขบวนรถบุปผชาติของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับขบวนรถบุปผชาติที่ชนะเลิศการประกวดรถบุปผาชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ สามารถเที่ยวชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ได้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด, บริเวณข่วงประตูท่าแพ และบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
1 กุมภาพันธ์ 2562 , 20:04 น. , อ่าน 45  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย