ใยกัญชงเพิ่มมูลค่าด้วยงานหัตถกรรมคงไว้ซึ่งกลิ่นอายแห่งล้านนา..//

  
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง นำพืชพื้นถิ่นที่ขึ้นตามที่สูงในภาคเหนือ มาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ในครัวเรือน..// นางนวลศรี พร้อมใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มนี้เกิดจากรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มบ้านเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น 100 คน เก็บเงินหุ้นสมาชิก จำนวนหุ้นละ50บาท แต่ละคนจะมีไม่เกิน 100 หุ้น และจะแบ่งปันผลกำไรทุกปี โดยทำเครื่องนุ่งห่มจากใยกัญชง (HEMP) ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นตามพื้นที่สูงในภาคเหนือของไทย เดิมชาวพื้นถิ่นนิยมไปทำพิธีกรรม อีกทั้งนำมาใช้ประโยชน์ด้าน อาหาร ยา และเส้นใย เฉพาะอย่างยิ่งการนำมาทำเครื่องนุ่งห่ม เพราะมีคุณสมบัติเด่น คือให้ความอบอุ่น สวมสบาย ไม่ยับ ไม่อับชื้น และทนทาน และได้นำมาออกแบบถักทอผสมฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ จากใบสัก ใบกระบก ดอกทองกวาว แล้วนำมาออกแบบตัดเย็บผสมกลิ่นอายวัฒนธรรมชาวล้านนา เป็นเสื้อ หมวก กระเป๋า ผ้าพันคอ ที่มีเนื้อนุ่มน่าสัมผัส และคงไว้ซึ่งเสน่ห์จากธรรมชาติ ส่งจำหน่ายแก่ตลาดทั้งในและต่างประเทศสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มปีละหลายล้านบาท โดยสมาชิกก็จะแบ่งกันทำกิจกรรมที่ตนเองถนัด เช่น ฝ่ายถักทอ ย้อมสี หรือตัดเย็บ ส่วนการตลาดได้วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทย และต่างประเทศ และยังมีนักออกแบบชาวต่างชาติที่เคยนำผลงานขึ้นเวทีแฟชั่นระดับโลกมาแล้วอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่ดีที่สามารถสร้างความสามัคคี พัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 
2 กุมภาพันธ์ 2562 , 12:19 น. , อ่าน 40  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด