มช. เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ..//

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน “CMU – Chiang Mai Marathon 2019” ส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย..// ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวิ่งมหากุศลวิ่งมาราธอน “CMU – Chiang Mai Marathon 2019” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย รวมถึง สำนักงานหอพักนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ได้จัดการวิ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร 2) ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร 3) ระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และ 4) ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 8,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทาง Facebook: CMU Marathon หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางต่างๆ ได้แก่ Line: @cmu_marathon หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 6673 2565 และ www.cmumarathon.com
 
2 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:13 น. , อ่าน 45  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด