อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานในการประกวดรถบุปผชาติ..//

  
    อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คว้า 2 รางวัล ในการประกวดรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ..// หลังจากที่ช่วงเช้าของวันนี้ (2 ก.พ.62) ได้มีขบวนรถบุปผชาติกว่า 20 คัน เข้าร่วมประกวดอวดความสวยงามตระการตาให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ชมภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ซึ่งแต่ละขบวนได้นำเอกลักษณ์ประจำถิ่นของแต่ละอำเภอ มานำเสนอผ่านไม้ดอกไม้ประดับ ตามแนวคิดต่างๆ ปรากฏว่า ขบวนรถบุปผชาติของอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง พร้อมกับได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของขบวนรถบุปผชาติทุกขบวนได้ ภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
 
2 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:42 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด