สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10, PM2.5 ..//

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง..// นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน หรือ PM10 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ จุดตรวจสภาพอากาศต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 โดยทั่วไปยังอยู่ในระดับดีมาก-ดี ยกเว้นในพื้นที่ อำเภอสารภี อำเภอสะเมิง อำเภอฮอด และอำเภอสันกำแพง ที่อยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในคนปกติ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับมาตรการการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแนะนำให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ดูแลสุขภาพด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” คือ หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดป้องกันฝุ่น เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยหรือพื้นที่ที่จะเดินทางไป จากเว็บไซต์ Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ ThaiVisual หรือ www.cmuccdc.org ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะรายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ รวมถึงแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน หรือ กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 124
 
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:27 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด