จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงค์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมใจปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ นักวิชาการศาสนา ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงค์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในงาน มีกิจกรรมการแข่งขันวิชาการทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำศีลธรรม และรางวัลการแข่งขันวิชาการ ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเปิดนิทรรศการวันมาฆบูชา ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ พระอารามหลวง 6 แห่ง ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร,วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ,วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง,วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ และหัววัดทุกแห่ง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณะประโยชน์ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัด ใกล้บ้าน เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:42 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย