บรรยากาศวันที่สอง การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่

  
    บรรยากาศวันที่สอง การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครยังคงเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างเนื่อง
ที่หอประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ยังคงมีผู้สมัครเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่คึกคักเท่าวันแรก ล่าสุดมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 9 เขตการเลือกตั้ง เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว 22 พรรคการเมือง รวมกว่า 160 คน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น และตรวจรับเอกสารการสมัคร ภายหลังปิดการรับสมัคร จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยใช้ระยะเวลา 7 วัน จากนั้นจะแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในแต่ละเขตต่อไป ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายใด ๆ เกิดขึ้น
 
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:55 น. , อ่าน 50  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย