จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 17

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคม ชมรม ชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน
ที่บริเวณถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ชุมชนตรอกเหล่าโจ้ว และสมาคม ชมรม ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน และประชาสัมพันธ์ย่านธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจีน รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน จากสมาคม ชมรม มูลนิธิชาวจีน และสถานบันการศึกษา การแสดงเชิดสิงโตดอกเหมย สิงโตกระโดดเสา การเชิดมังกรไฟ ซึ่งมุ่งเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดตี๋ – หมวย สวยเก่ง และ MISS CHINA TOWN การออกร้านจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียใหม่ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมาย
 
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:45 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย