คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมวิชาการ ในวาระก้าวสู่ปีที่ 60

  
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ” ในวาระก้าวสู่ปีที่ 60
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการ ในวาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ” ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. และ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ทราบถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับการดูแลสุขภาพในอนาคต
ภายในงาน จะพบกับการเสวนา เรื่อง “สมดุลโลก สมดุลธรรม สมดุลสุขภาพ” การเสวนา เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จศิษย์เก่าพยาบาล” การบรรยาย เรื่อง “แรงบันดาลใจสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ” การบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมโรบอทกับการดูแลสุขภาพในอนาคต” และการจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมทางสุขภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการพยาบาลจากทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมหรือชมรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/conference2019 หรือ สอบถาม โทร. 0-5393-5033, 0-5394-9138 (ในวันเวลาราชการ)
 
6 กุมภาพันธ์ 2562 , 18:54 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย