องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “ตรุษจีน ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่”

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ จัดกิจกรรมตรุษจีน ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวย่านไนท์บาร์ซาร์ จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ตรุษจีนไนท์บาซาร์” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและสร้างบรรยากาศในเทศกาลตรุษจีน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของย่านไนท์บาซาร์อีกด้วย โดยมีผู้ประกอบการ ห้างร้าน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ทั้งนี้ ภายในงาน มีการตกแต่งบรรยากาศโดยรอบ ให้เข้ากับช่วงเทศกาลตรุษจีน เดินขบวนพาเหรดจากผู้ประกอบร้านค้าย่านไนท์บาซาร์ การแสดงเชิดสิงโตและมังกร กิจกรรมการแจกอั่งเปา พร้อมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง และการแสดงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโดยไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมตรุษจีนไนท์บาซาร์ ปี 2562 คือ การแจกอั่งเปา บัตรเข้าชมการแสดงเมจิกแลนด์ ฟรี บัตรส่วนลดร้านอาหาร บัตรส่วนลดเครื่องดื่ม บัตรส่วนลดสถาบันติวเตอร์ต่าง ๆ มูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านบาท ตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้
 
6 กุมภาพันธ์ 2562 , 18:55 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย