ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะแปรปรวน..//

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ภาคเหนืออากาศจะแปรปรวน อาจมีฝนฟ้าคะนอง แม้ช่วงเช้าอากาศจะยังคงหนาวอยู่ ..// นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ภาคเหนือจะมีอากาศแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า จากนั้นอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ นั้นเริ่มจะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย โดยในระยะนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และเตรียมพร้อมกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะจะทำให้ผลผลิตเปียกชื้นและเสียหาย รวมทั้งควรป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างในพืชไร่พืชผัก ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ รวมทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง
 
7 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:23 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด