ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมลงพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ปรับแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามสถานการณ์

  
    ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมลงพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมหารือแนวทาง และปรับแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พลตรีเกษม วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมจัดทีมลงพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควัน รับฟังแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของแต่ละจังหวัด หารือแนวทาง และปรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละจังหวัด
ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดั บภาค ส่วนหน้า ได้มีการประสานหน่วยทหารใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ให้ดำเนินการฉีดละอองน้ำพร้อมฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดฝุ่นละอองในห้วงเวลา 05.00 และ 18.00 น.เพื่อลดประมาณฝุ่นละอองจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตลอดจนประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือการตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย การปล่อยฝุ่นละอองในอากาศและการควบคุมมลพิษทางเสียง รวมทั้งการฉีดสเปรย์น้ำบริเวณรอบโรงงานเพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
7 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:37 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย