กกต.เชียงใหม่ แนะประชาชนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า..//

  
    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยกกต.เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ว ขณะเดียวกันได้ชี้แจงแนวทางให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต เตรียมทำเทปบันทึกเสียงนโนบายของพรรค เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ..// นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กกต.ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้มีสิทธิสามารถเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะให้ดำเนินการตามขั้นตอน นอกจากนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิ สามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทนต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นในวันและเวลาราชการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ หากพบเห็นการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน กกต.1444 ส่วนแนวทางการหาเสียง และการแถลงนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ ของส่วนของภูมิภาค พรรคการเมืองสามารถให้ผู้สมัคร ส.ส.จัดทำเทปบันทึกเสียงนโยบายของพรรค เพื่อนำมาหมุนเวียนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงต่าง ๆ ได้ ความยาวไม่เกิน 15 นาที โดยต้องแจ้งความจำนงมายัง กกต. และส่งเทปดังกล่าวให้ กกต.ตรวจสอบก่อนนำออกเผยแพร่ พร้อมแนะสื่อมวลชนทุกแขนง ให้พิจารณาเปิดพื้นที่ให้แต่ละพรรคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเท่าเทียมกัน
 
7 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:43 น. , อ่าน 50  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด