วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ อาคารวินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง รวม 4วันมี ผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 270 คน ..// ที่หอประชุมเลวีนิติ อาคารวินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ (8 ก.พ.62) เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทยอยเดินทางมาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง คาดว่าช่วงบ่าย ผู้สมัครจะเดินทางมายื่นใบสมัครตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดรับสมัคร ส่วนใหญ่ยื่นเอกสารสำเร็จตามขั้นตอน และมีบางคนที่เอกสารไม่ครบตามที่กฎหมาย กกต.กำหนด สำหรับ จำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 4 วันที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครแล้ว 270 คน จาก 34 พรรคการเมือง
 
8 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:15 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด