สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เผย “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่” ประสบความสำเร็จ

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนวัวลาย เผย ผลการดำเนินงาน เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดงานประจำปีของดีชุมชนวัวลาย ภายใต้ชื่องาน เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของชุมชนวัวลาย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างสรรค์ต่อยอดมิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างบูรณาการ รวมถึงให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้จัดงาน ผู้นำชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องได้สรุปผลการจัดงาน โดยนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว ด้านการสร้างความร่วมมือกันระหว่างชุมชน วัด และส่วนราชการ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้มีช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น คนในชุมชนเกิดการตื่นตัว และพัฒนาตนเอง รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยิ่งขึ้น ถือได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และสามารถนำมาต่อยอดในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีอีกด้วย
วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทนัช สุทธกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
8 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:21 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย