สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชนปีที่ 7..//

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชนพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ..// สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านผาลาย ตำบลเชียงดาว และโรงเรียนบ้านแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชนปีที่ 7 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุก เป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กสัญจรนอกสถานที่ โดยรับบริจาคสิ่งของจากองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปแจกให้แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้าน โดยชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ในการนี้ทางโรงเรียนได้จัดชุดการแสดงของเด็ก ๆ ที่แสดงได้อย่างน่ารักประทับใจ โดยได้มีการแจกผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ด้วย ซึ่งผ้าห่มดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง
 
8 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:27 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด