จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องเปิดจุดสาธิตการปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยชีวิวิธี

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดสาธิตการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เฝ้าระวังการระบาด
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่การผลิตข้าวโพดฤดูแล้งประมาณ 16,000 ไร่ ซึ่งมีการรายงานว่าพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในหลายพื้นที่ใน 13 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และได้คัดเลือกพื้นที่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เป็นแปลงปล่อยศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ำ ตัวเบียน ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชดังกล่าว โดยเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรแมลงที่เป็นศัตรูหนอนกระทู้ลายจุด โดยหวังว่าการเปิดจุดสาธิตในครั้งนี้จะเป็นแปลงต้นแบบการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ทางด้านนายเจริญ ผัดยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อสนับสนุนโครงการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ซึ่งทางศูนย์ได้ดำเนินนำร่องใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และจังหวัดน่าน เกษตรกรจะได้รับมอบแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ำ แมลงหางหนีบ มวนพิฆาตและมวนเพชฌมาต จะกัดกินไข่หนอน ตัวหนอนกระทู้ ส่วนตัวเบียน คือ แตนเบียนทริโครแกรมม่า จะเจาะเข้าไปในกลุ่มไข่ของหนอนกระทู้และเบียนจนไข่หนอนถูกทำลาย โดยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมม่า จำนวน 1แผ่น มีไข่แตนเบียน 2,000 ฟอง อัตราการใช้ 20,000-30,000 ตัว / ไร่ หรือใช้ 10 แผ่น / ไร่ เป็นการควบคุมและกำจัดโดยชีววิธีและไม่เป็นอันตรายใด ๆ และยังเกิดความยั่งยืนในการป้องกันกำจัดในอนาคต ที่สำคัญเกษตรกรสามารถผลิตขยายตัวห้ำ ตัวเบียน ไว้ใช้เองเป็นการลดต้นทุนด้านการใช้สารเคมี ก่อเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ เกษตรกรมีข้อสงสัย หรือต้องการความรู้เพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 53 112478 – 9 ต่อ 15 หรือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9854-3344 ในวันและเวลาราชการ
 
8 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:30 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย