เชียงใหม่ เปิดงานสตรอเบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสตรอว์เบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18 อย่างเป็นทางการ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานอย่างคึกคัก..// ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสะเมิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานสตรอว์เบอร์รี่ให้เกษตรกรในอำเภอสะเมิง ได้เพาะปลูก เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย เมื่อปี 2522 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 39 ปี ทำให้พื้นที่อำเภอสะเมิง มีพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่กว่า 4 พันไร่ และกลายเป็นพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่รถสตรอว์เบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิง ,การออกร้านจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี่สด สตรอว์เบอร์รี่แปรรูป และสินค้าทางการเกษตร ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ส่วนราคาสตรอเบอรี่ อยู่ที่กิโลกรัมละ 100 -140 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของผลสตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมงานสตรอว์เบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิงได้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้//
 
9 กุมภาพันธ์ 2562 , 10:32 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด